Atlas van de vecht

Vorige
Atlas van de vecht
Titel: Atlas van de vecht
Bestelnr.: 9789040078309
Uitgever: Waanders, Uitgeverij
Prijs : € 24,95
Voorraad:
Bestellen

Landschap, rivier en bewoners in het
Overijsselse Vechtdal hebben elkaar sinds de
prehistorie gevormd. Het Vechtdal, een oud
cultuurlandschap, is altijd gebruikt voor
het eten, huisvesting, transport, strijd maar
ook ontspanning van de bewoners. Vele
sporen getuigen daarvan: de rivier,
esdorpjes, grafheuvels, rivier- en stuifduinen,
koelanden, kastelen en landgoederen.
De Cultuurhistorische Atlas van de Vecht
laat deze sporen zien en vertelt het
samenhangende verhaal van de unieke en
rijke geschiedenis van het Vechtdal en zijn
bewoners. Dit verhaal is rijk ge´llustreerd
en afgewisseld met nieuwe en historische
kaarten, foto's van het huidige landschap
en beelden van vroeger. Het is geschreven
door diverse experts, van archeologie
en aardkunde tot bouwgeschiedenis en
historische geografi e, onder begeleiding van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De noeste arbeid van de mensen die het
werk van ijs, wind en water verder hebben
gevormd tot het landschap van nu komt in
beeld en de verslagen van reizigers in het
verleden getuigen van vele ontberingen die
men in hun tijd moest getroosten op een
reis door het Vechtdal.
Een atlas, een standaardwerk voor iedereen
langs de Vecht en voor iedereen die in de
Vecht is ge´nteresseerd. Het boek bevat
een aantal nog nooit geziene afbeeldingen
en kaarten die tijdens het onderzoek zijn
gevonden.