Schrift opent een vergezicht

Vorige
Schrift opent een vergezicht
Titel: Schrift opent een vergezicht
Auteur: Holwerda, D.
Bestelnr.: 9789051944488
Uitgever: Wijnen, Uitgeverij Van
Prijs : € 49,50
Voorraad:
Bestellen

Met deze studies heeft Holwerda een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uitleg van het Nieuwe Testament. In de loop van meer dan zestig jaar heeft dr. D. Holwerda een lange reeks van artikelen geschreven over exegetische kwesties in het Nieuwe Testament. Door zijn kennis van het Grieks en gedreven door liefde voor God en zijn Woord kwam hij vaak met verrassende gezichtspunten en nieuwe verklaringen, die hij met grote nauwgezetheid wetenschappelijk heeft verantwoord. Met deze studies heeft hij zo een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uitleg van het Nieuwe Testament.

Het merendeel van deze artikelen verscheen in Opbouw en De Reformatie. 'De Schrift opent een vergezicht' bestaat uit vier delen: I Afzonderlijke teksten; II Uit de woordenschat van het Nieuwe Testament; III Tekstkritische, idiomatische en stilistische kwesties; IV De vrouw (in ambt en huwelijk). De bundel wordt besloten met een bijdrage van drs. K. Holwerda getiteld 'Het boek van het leven' (Openb. 13,8). Dr. D. Holwerda (1920-2011) was hoogleraar in de Griekse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het leeuwendeel van zijn leven besteedde hij aan de uitgave van de 'Basilica' (17 delen) en de 'Scholia op Aristophanes'. Op het terrein van het Nieuwe Testament publiceerde hij niet alleen de hier gebundelde artikelen, maar nam hij vele jaren deel aan de vertaling van de Bijbel in het Gronings.

'Voor wie zich intensief met Bijbelstudie bezig houdt is dit daarom een boek dat je zeker moet aan schaffen.(...) Ten zeerste aanbevolen.' Ds. J. Bouma in 'Opbouw'