Schathuis van de Koning

Vorige
Schathuis van de Koning
Titel: Schathuis van de Koning
Auteur: Rijswijk, C. van
Bestelnr.: 9789055515608
Uitgever: Koster, Gebr.
Prijs : € 8,50
Voorraad:
Bestellen

We betreden het heiligdom en bekijken alles van dichtbij: het voorhof, het brandofferaltaar en het koperen wasvat; het heiligdom, de tentkleden, de gouden kandelaar, de tafel der toonbroden, het gouden reukaltaar en de ark.
Ook het werk van de priesters, de Levieten en de hogepriester krijgt de aandacht, net als de grote verzoendag en het Loofhuttenfeest.
De hele tabernakeldienst wijst heen naar de beloofde Messías, Die met Zijn hartenbloed de zonde van Zijn volk voor Gods aangezicht bedekt.