Komende Koning van al de bomen 2e druk

Vorige
Komende Koning van al de bomen 2e druk
Titel: Komende Koning van al de bomen 2e druk
Auteur: Teeffelen, Paul J.M. van
Bestelnr.: 9789057984976
Uitgever: Johannes Multimedia
Prijs : € 14,95
Voorraad:
Bestellen

Actuele beslissingen van de volkeren (VN) en van kerken, in feite tegen de God van Israël, zijn voor het onderweg zijn van Gods volk herkenningspunten dat de opname van de gemeente en van Israël steeds meer gaat naderen. Vandaar dat het meer en meer van belang wordt dat we de profetieën kennen, dat Yeshua (Jezus) wederkomt. In de gehele Bijbel zijn voorafschaduwingen gegeven van Zijn wederkomst.
Die wederkomst betekent tegelijkertijd dat de laatste bazuin zal klinken, waarbij Zijn volk wonderbaar wordt weggerukt. Dat is de hoop voor beide groepen van Gods volk, Israël en de gemeente. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt dit werkelijkheid binnen afzienbare tijd. Hoe we dit kunnen weten?
Enerzijds: de tekenen der tijden versnellen. Het is meer dan ooit de tijd waarin het begin zich aftekent van alles wat Yeshua voorzegt (Lukas 21:28). Immers, de wederkomst van Yeshua kenmerkt zich door haast (Openbaring 22:7,12,20).
Anderzijds: vanuit de profetie van de 70 jaarwerken voor Israël en Jeruzalem alsmede aan de hand van het Messiaans Jubeljaar en de komende tekenen aan zon en maan op Hoogtijden kunnen we afleiden, dat indien in de komende tijd de wereldleider opstaat en het zevenjarig verbond aangaat (Daniel 9:27), de afzondering van Gods volk vervolgens nog hooguit 3,5 jaar zal duren. De apostel Paulus spreekt over deze hoop op de ontmoeting van Yeshua van aangezicht tot aangezicht en het eeuwig leven (1 Korinthe 15:32). Hij zegt daar: wat is het nut van dit aardse leven, indien er geen doden zouden worden opgewekt en geen op aarde levenden zouden worden veranderd. Dan kunnen we net zo goed eten en drinken, want morgen sterven wij. 

Hoop doet leven, zegt een spreekwoord. Gods Woord gaat veel verder en zegt: 'Het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt...' (Hebreen 11:1).
Op die hoop, die zekerheid gaat worden voor Israel en voor allen, die in Yeshua geloven, wordt uitgebreid in dit boek ingegaan. Want de dag nadert (Hebreen 10:25).