Grondvormen van theologische systematiek

Vorige
Grondvormen van theologische systematiek
Titel: Grondvormen van theologische systematiek
Auteur: Reeling Brouwer, R.H.
Bestelnr.: 9789076564777
Uitgever: Skandalon, mediale projecten
Prijs : € 33,50
Voorraad:
Bestellen

Grondvormen van theologische systematiek 

Alles wat riekt naar 'systeem' in de theologie staat doorgaans in een kwade reuk. Het doet denken aan dwang, geslotenheid en miskenning van het afwijkende. In dit boek laat Rinse Reeling Brouwer zien dat het voor de theologie toch onontbeerlijk én vruchtbaar is (en altijd is geweest!) om in te gaan op systematische vragen. Met het oog daarop presenteert hij een aantal 'grondvormen': invloedrijke ordeningsmodellen van theologisch denken, die de verschillende geloofsartikelen van de christelijke geloofsbelijdenis in samenhang presenteren. 

In elk hoofdstuk biedt hij in vertaling een leestekst aan waarin een klassiek theoloog zijn lezers inleidt in zijn systematische hoofdwerk. Daarbij bespreekt de auteur deze teksten en maakt zo de geschiedenis van het theologisch denken inzichtelijk.
Het boek valt te lezen als een doorlopend verhaal. Het begint met de valse start van Origenes, wiens originele voorstel uiteindelijk geen kerkelijke instemming vindt. Vervolgens worden theologische ontwerpen als die van Thomas van Aquino en Calvijn besproken en ook die van moderne klassiekers als Schleiermacher en Barth. Het eindigt bij de dogmatiek van Marquardt, een theoloog die het innemen van een 'ketterse' positie ten opzichte van de traditie voor onvermijdelijk houdt. Het is uiteindelijk aan de lezer zich te midden van de gepresenteerde modellen te positioneren. 

Over de auteur:
Dr. Rinse Reeling Brouwer publiceert over godsdienst en maatschappij. Eerder verscheen o.a.: De God van Spinoza (1998) en De handzame Calvijn (2004). Hij is universitair hoofddocent theologiegeschiedenis en symboliek aan de Protestantse Theologische Universiteit.