Koninklijke priesters

Vorige
Koninklijke priesters
Titel: Koninklijke priesters
Auteur: Haan, B. de
Bestelnr.: 9789080822894
Prijs : € 14,50
Voorraad:
Bestellen

'Koninklijke priesters' is een boek dat de lezer meeneemt in de rijkdommen van Gods woord en verborgen goudaders blootlegt. De schrijver ontvouwt diepten en openbaringen van Gods eeuwige heilsplan die in de Oud Testamentische priesterdienst verborgen liggen. Hij geeft zicht op de patronen en symboliek van het priesterschap, die een schaduwbeeld zijn voor de hedendaagse priesters in Gods koninkrijk. Zo krijgt de lezer een dieper besef van de grootheid van God en Zijn liefde voor de mensheid.
Daarnaast is dit boek een geweldige inspiratiebron. Het biedt vele handvaten voor de dagelijkse wandel met de Hogepriester van Het nieuwe verbond: Jezus Christus. Hij gaf voor eens en voor altijd Zijn kostbare bloed en bracht dit in het hemelse heiligdom.
Het is van groot belang dat de gemeente gaat inzien dat al Gods kinderen bestemd zijn tot koninklijke priesters. Zij zijn geroepen om, vanuit intimiteit met Jezus, geestelijke offers te brengen, voorbede te doen, een profetisch geluid te laten horen en het woord terug te brengen onder het volk. 

'Koninklijke priesters' is een actueel boek dat dienaars in Gods koninkrijk opwekt hun positie als priesters in te nemen. Zo wordt zichtbaar waar alles op wacht: de komst van de Koning!