1 en 2 kronieken

Vorige
1 en 2 kronieken
Titel: 1 en 2 kronieken
Auteur: Poot, H.
Bestelnr.: 9789085201571
Prijs : € 9,95
Voorraad:

Een interessant thema, want de
Kroniekenboeken worden niet vaak besproken. Er staan echter
prachtige hoofdstukken en teksten in: over het koningschap van
David en de tempelbouw, over de goddeloze Manasse die tot
bekering komt en Josafat die met een zangkoor de vijanden
tegemoet gaat. Het zijn verhalen over geloofsmoed en lofprijzing,
over halfslachtigheid en twijfel, over de plaats van Israël en de
gemeente.
De studies richten zich niet alleen op het verkrijgen van
bijbelkennis, maar ook op geloofsopbouw. Ze hebben een sterke
pastorale inslag. Elk van deze studies bevat zowel handreikingen
voor gebruik in groepen, als voor persoonlijke voorbereiding
op de kring. In de inleiding is een korte introductie op de
Kronieken opgenomen. Ook is er bij elk hoofdstuk een leesrooster
toegevoegd.
Henk Poot (1955) is predikant binnen de PKN en full time
verbonden aan de organisatie Christenen voor Israël. Hij
studeerde theologie in Utrecht en publiceerde diverse boeken
bij verschillende uitgeverijen.
doelgroep: bijbelstudiegroepen