Lijden en verblijden

Vorige
Lijden en verblijden
Titel: Lijden en verblijden
Auteur: Zondag, Ds. W.A.
Bestelnr.: 9789087182663
Prijs : € 14,95
Voorraad:
Bestellen

 
Inkijkexemplaar Inkijkexemplaar
 

De titel van deze bundel Bijbelstudies, 'Lijden en verblijden', is ontleend aan 1 Petrus 4 vers 13, waar de apostel schrijft: 'Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.' De inhoud van deze tekst vormt de rode draad van Petrus' eerste zendbrief. De Heere Jezus had Petrus geroepen Hem te volgen in de weg van lijden en ... sterven. 'Volg gij Mij' (Joh. 21:22b). Petrus léérde volgen. En net als zijn grote Leermeester mag hij anderen onderwijzen hoe een christen met het lijden moet omgaan. Niet al zuchtend, maar met een wonderlijke blijdschap. Na het kruis wacht immers de kroon. 'Die, na kortstondig ongeneugt', mij eindeloos verheugt.' 

Doelgroep: Jongeren en ouderen  

Bijbelstudies voor persoonlijk gebruik en voor bespreking in groepen