Wegwijzing in de Heilige Schrift

Vorige
Wegwijzing in de Heilige Schrift
Titel: Wegwijzing in de Heilige Schrift
Auteur: Tyndale, William
Bestelnr.: 9789087182694
Prijs : € 8,95
Voorraad:
Bestellen

In schreef hij het boekje Een wegwijzingin de Heilige Schrift (A Pathway into the HolyScripture). Hierin legt hij uit waarom kennisvan de Bijbel zo nodig is. Alleen zo kan eenmens kennis krijgen aan het ware geloof.Eenvoudig legt hij uit wat de Bijbel is, zet hijde Wet tegenover het Evangelie, en plaatst hijAdam tegenover Christus. Wat is een waar geloof?Wat is gerechtigheid? Hij beschrijft de valin Adam, maar ook Christus' verlossingswerk ende vruchten daarvan in de ziel van Gods kind.Om dan te concluderen dat de tegenstandersvan een Bijbelvertaling voor de eenvoudige gelovigeneen sta-in-de-weg zijn.