In de volheid van de tijd

Vorige
In de volheid van de tijd
Titel: In de volheid van de tijd
Auteur: Luther, Maarten
Bestelnr.: 9789402901047
Prijs : € 5,95
Voorraad:
Bestellen

Deel 5 LutherserieIn deze overdenkingen over Galaten 4:1-7 behandelt Luther het centralethema van de Reformatie: de rechtvaardiging door het geloof.'Die rechtvaardiging heeft veel gekost, namelijk Gods Zoon Zelf. Zoalsdoor de lichamelijke komst van Christus de tijd vervuld is, zo wordtze nog dagelijks vervuld als mensen verlicht worden door het geloof,zodat er een einde komt aan het slaafse doen van de wet. Door datgeloof hebben ze alles wat Christus heeft, ook Zijn Geest. Deze maakthen tot kinderen, zodat ze net als Christus roepen: Abba, lieve Vader.'Vertaling: Erika Heijboer-Sinke.